bg
bg
bg
logo
bg
bg
bg  
 
   
 
 
   
മനുഷ്യർ ഉണ്ടായ രീതി
Tuesday, February 14, 2017- By Sunil Comments (0)

സത്യത്തില്‍ ദൈവം എന്നൊന്നില്ല..ഉള്ളത് നന്മയും തിന്മയും മാത്രം.നിങ്ങള്‍ ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെകില്‍ നിങ്ങള്‍ നന്‍മയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്..

ഹോമോ സേപിയന്‍സ് അഥവാ നമ്മള്‍ മനുഷ്യര്‍ ഏകദേശം 5000 ബി.സി യോട് കൂടി അന്യഗ്രഹ ജീവികളാല്‍ ജനിതകമായി "മോഡിഫൈ" ചെയ്യപ്പെട്ടു.അവര്‍ ആദ്യമായി ഭൂമിയില്‍ വന്നിറങ്ങിയത് യൂഫ്രട്ടീസ് നദി പേര്‍ഷ്യന്‍ ഗള്‍ഫുമായി സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലതായിരുന്നു.അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ആ സ്ഥലത്തുള്ള കടല്‍ വെള്ളത്തിലെ "മോണോ ആറ്റോമിക് ഗോള്‍ഡ്" സാന്നിധ്യവും.(ഇപ്പോള്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ "മോണോ ആറ്റോമിക് ഗോള്‍ഡ്" സാന്നിദ്ധ്യമുള്ളത് ഹവായി തീരങ്ങളിലാണ്). ഈ അന്യഗ്രഹജീവികള്‍ "അന്നുനാകി" വംശത്തില്‍ പ്പെട്ടവരായിരുന്നു."മോണോ ആറ്റോമിക് ഗോള്‍ഡ്" അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ സുഗമമായും വേഗതയോടും കൂടി നടത്താനും ബുദ്ധി വികാസത്തിനും അനിവാര്യമായ ഒരു മൂലകമായിരുന്നു.ഈ മൂലകം അവരുടെ ക്ഷീരപദത്തില്‍ ലഭ്യമല്ലാതായപ്പോഴാണ് അവര്‍ ഭൂമിയിലെക് തിരിച്ചത്.

"അന്നുനാകി" വംശത്തില്‍ പെട്ട മൂന്നു തരം "ഏലിയന്‍ " വര്‍ഗമുണ്ടായിരുന്നു - 1) സൌറിയന്‍ അഥവാ റെപ്റ്റോയിഡ്സ് , 2) അഘാരിയന്‍സ് അഥവാ നോര്‍ഡിക്സ്, 3) സീറ്റാ റെറ്റികുലൈ നക്ഷത്ര സമൂഹത്തില്‍ നിന്നും വന്ന ഗ്രേയ്സ്.."മോണോ ആറ്റോമിക് ഗോള്‍ഡ്" കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഇവര്‍ ഭൂമിയിലെത്തി..കടല്‍ വെള്ളത്തില്‍ നിന്നും :മോണോ ആറ്റോമിക് ഗോള്‍ഡ്" വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രമകരമായ ജോലിയായിരുന്നു.

അതിനു വേണ്ടി അവര്‍ കുരങ്ങ് മനുഷ്യന്‍ അഥവാ "ഹോമോ എറക്റ്റസ്" ഇന്‍റെ ഡി.എന്‍.എ അവരുടേതുമായി ക്രോസ്സ് ചെയ്യിച്ചു ആധുനിക മനുഷ്യനെ വാര്‍ത്തെടുത്തു...ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അടിമകളായിരുന്നു മനുഷ്യര്‍.എല്ലാവരും അന്നുനാകി വംശത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാവര്ക്കും അതിനെ പറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.അറിവുണ്ടായിരുന്ന ചുരുക്കം ചിലര്‍ അത് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു.പിന്നീട് പെട്ടന്നൊരു ദിവസം അന്നുനാകി വംശം ഭൂമിയില്‍ നിന്നും അപ്പ്രത്യക്ഷമായി.

അന്നുനാകി വംശത്തെ പറ്റിയും അവരുടെ വിദ്യകളെ പറ്റിയും അറിവുണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കം ചിലര്‍ അങ്ങനെ മൂനുഷ്യ വംശത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരായി മാറി. അന്നുനാകി വംശം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഒരു പെട്ടി - ആര്‍ക്ക് അന്നുനാകി വംശത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ അറിവുകളും ശേഖരിച്ചു വെച്ച ഒരു വസ്തുവായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു.ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു ആ ആര്‍ക്ക്. അതിനു കാരണം "മോണോ ആറ്റോമിക് ഗോള്‍ടിന്റെ അണ്‍സ്റ്റബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു..അത് തിരിച്ചു സ്റ്റാബ്ലെ ആക്കുവാനുള്ള വഴികള്‍ അറിയാവുന്ന ചുരുക്കം ചിലര്‍ ആ ആര്‍ക്ക് എടുത്തു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു..ആര്‍ക്ക് എത്തുന്നിടങ്ങളിലെല്ലാം മനുഷ്യ സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തു...ജെറുസലേം, റോം, ലണ്ടന്‍..എങ്ങനെ ആര്‍ക്ക് യാത്ര തുടര്‍ന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു.. ഇപ്പോള്‍ ആ ആര്‍ക്ക് ഉള്ളത് അമേരിക്കയിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു..ആര്‍ക്ക് ഇന്‍റെ ചുമതലക്കാര്‍ അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ളവരായതിനാല്‍ ആരും അറിയാതെ അവര്‍ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു..

ആര്‍ക്കിനകത്തെ വാസ്തു എന്നു പറയുന്നത് "ഓ.ആര്‍.എം.ഈ" അഥവാ "ഓര്‍ബിറ്റലി റീഅറഞ്ചേട് മോണോആറ്റോമിക് എലമെന്‍റ്സ്" ആണ്. ഈ വസ്തു ആന്‍റി-ഗ്രാവിറ്റി, ടെലിപതിക് കഴിവുകള്‍, എന്നെ അമാനുഷമായ കഴിവുകള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യും എന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ചുരുക്കം ചിലര്‍ , അതായത് രഹസ്യ സംഘടനകളായ "ഇല്ലുമിനാട്ടി " ഇവ കൈവശം വെച്ചു..

"ഓ.ആര്‍.എം.ഈ" എട്ട് മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് - റുതേനീയം,റോഡിയം,പലേഡിയം,സില്‍വര്‍ എന്നീ ലൈറ്റ് പ്ലാറ്റിനം ഗ്രൂപ്പും ഓസ്മിയം,ഇറിഡിയം,പ്ലാറ്റിനം,ഗോള്‍ഡ് എന്നീ ഹെവി പ്ലാറ്റിനം ഗ്രൂപ്പും..മീന്‍,മുന്തിരി ,ക്യാരെറ്റ് എന്നിവയില്‍ ഇവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു..ശുദ്ധമായ രൂപത്തില്‍ അല്ലെങ്കിലും..

മനുഷ്യരെ രഹസ്യമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നു പറയപ്പെടുന്ന "ഇല്ലുമിനാട്ടി " സംഘടനാ അന്നുനാകി വംശത്തിന്റെ ആര്‍ക്ക് ചൈന,റഷ്യ , ഇറാന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചു യൂഫ്രട്ടീസ് നദി തീരത്ത് എത്തുംബോള് അന്നുനാകി വംശം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നും ഇല്ലുമിനാട്ടി രഹസ്യ സ്വഭാവം വെടിഞ്ഞു മറ നീക്കി പുറത്തു വരുമെന്നും മനുഷ്യര്‍ വീണ്ടും അടിമകളായി മാറുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു..

ബെര്‍മുഡ ട്രയാംഗിള്‍ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ഇന്നും പിടികിട്ടാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ്..അപ്രത്യക്ഷമായി പോകുന്ന കപ്പലുകളും,വിമാനങ്ങളും..റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെ പോലും വലിച്ചെടുക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന്‍ അവിടെയുണ്ടെന്നുറപ്പ്.അന്നുനാകി വംശത്തിന്‍റെ "സ്റ്റാര്‍ഗെയ്റ്റ് " അഥവാ "വേം ഹോള്‍" (അതിവേഗ യാത്രക്ക് അവര്‍ ഉപയോഗിച്ചു എന്നു പറയപ്പെടുന്ന കുറുക്കു വഴി") കടലില്‍ മുങ്ങി പോയത് ആ പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്..ജപ്പാന്‍ തീരത്ത് ഇതേ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്-"ഡ്രാഗന്‍സ് ട്രയാംഗിള്‍." യെമെനോട് ചേര്ന്ന്‍ ഗള്ഫ് ഓഫ് അടെന്‍ ഇലും ഇത് പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു..ഭൂഗണ്ഡങ്ങളെ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുറുക്കു വഴി ആയിരിക്കാം ഇത് എന്ന വാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്..എന്നെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടാനായി അന്നുനാകി വംശം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതായിരിക്കുമോ ഇത്? 
Tagged Under : human revolution
Related Post :
ഉയരങ്ങളിലെ_ശ്മശാനം
Ark Of The Covenant(The Lost Ark)
How To Use A Crystal Ball
സെമിത്തേരിയില്‍ ഇരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ??
മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി
പ്രേതാത്മാവ് ഒരാളുടെ ശരീരത്തില്‍ കയറിയാല്‍ ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങള്‍..
പ്രേതങ്ങള്‍ ക്യാമറയില്‍
ഉപ്പുവെള്ളം മതി,വീട്ടിലെ നെഗറ്റീവ് എനര്‍ജി പോകും
വീട്ടില്‍ നിന്നും നെഗറ്റീവ് എനര്‍ജി തുരത്താന്‍ 10 വഴികള്‍...
സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും, ജോലിയിൽ തിളങ്ങും, ഇവ പരീക്ഷിച്ചോളൂ
തലയറുത്തു കൊന്ന രാജ്ഞിയുടെ പ്രേതം ക്യാമറയിൽ!!!
പ്രേതവിമാനം: ഹീലിയോസ് എയര്‍വെയ്സ് ഫ്ലൈറ്റ് 522
ചൂണ്ടാണി മർമ്മത്തിന്റെ ശക്തി
അഘോരി സന്യാസി സമൂഹത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?
മന്ത്രവാദം
സമാധി
സാത്താന്റെ ബൈബിള്‍ !
ബര്‍മുഡ ട്രയാംഗിള്‍ എന്നും ഒരു നിഗൂഢതയാണ്.
പറക്കും തളികയെയും അന്യഗ്രഹ ജീവികളേയും
ഡിബുക്ക് ബോക്സ്
മരണശേഷം നമുക്കും നമ്മുടെ ആത്മാവിനും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ..?
ഏലിയൻ നെ പറ്റി തന്നെ
The Books of Enoch: The Angels, The Watchers and The Nephilim
ടെെറ്റാനിക്ക് അവസാനിയ്കാത്ത സ്മരണകൾ - 03
ടെെറ്റാനിക്ക് - അവസാനിയ്ക്കാത്ത സ്മരണകൾ - 02
ടെെറ്റാനിക്ക് - അവസാനിയ്ക്കാത്ത സ്മരണകൾ-01
ബ്രിട്ടാനിക്‌ - ദുരന്തത്തിന്റെ മൂന്നാം മുഖം
മുങ്ങിയത്‌ ടൈറ്റാനിക്കോ അതോ, ഒളിമ്പിക്കോ?
ബർമുഡ ട്രയാംഗിൾ നിഗൂഢത
പ്രേത ബാധ ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നു
അറബി മാന്ത്രികമാണ്..
പുല്ലാട്, കുമ്പനാട് മേഖലയിൽ
ഒടിയൻ ഒരു കാരണവശാലും ഇരയുടെ ദേഹത്ത്‌ തൊടില്ല
ഋതുമതിയായ ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം
കടമറ്റത്ത്‌ കത്തനാര്‍
പ്രേതത്തെ 'വിളിച്ചുവരുത്തിയ' കുട്ടികള്‍ ആശുപത്രിയില്‍!
പേടിച്ചു പനി പിടിച്ച കഥ...
ഏട്ടന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ കാണാൻ വരുന്നു
നിമിത്തങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ
കരിയാട് വളവിൽ പ്രേതം
മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി
പൊൻ കുന്നത്തെ പ്രേതങ്ങൾ
ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വെയുടെ ‘പ്രേതസ്റ്റേഷൻ'
 
 
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
 
.....human revolutionWe are not alone..An Experience to ma brotherA ghost experience to my brother...why ghosts are viewed in shape does ghost exist evidence ghost does ghost exist in real life does ghost exist in reality does ghost exist in this world does ghost exist in church does ghost exist in iDemonic sigils in handy form...astral projection stories astral projection dangers is astral projection real astral projection for beginners astral projection malayalam astral projection techniques astral projection youtube astral symptoms of demonic possession what to do if someone is possessed 5 stages of demonic possession signs of demonic possession eyes 3 signs of possession spirit possession while sleeping how do you know..E v.p down load laughing buddha quotes laughing buddha wallpaper laughing buddha wikipedia in hindi laughing buddha online price laughing buddha images with quotes laughing buddha meaning of poses in english laughing........martial arts uniform name taekwondo uniforms adidas karate uniform size chart japanese martial arts clothing marshall artist clothing brand karate outfit walmart martial arts clothing store karate uniel hombre encorvado letra hombre encorvado cancion el hombre encorvado historia el hombre encorvado leyenda cancion del hombre encorvado letra el hombre encorvado cancion en español el hombre encorva........dibbuk box ebay what is a dybbuk dibbuk box current owner dibbuk box movie dibbuk box for sale dibbuk box hoax dybbuk myth dibbuk box documentaryhow to stop the witch from riding your back witch riding your back wikipedia can you die from the witch riding your back witch riding your back folklore witch on your back syndrome sleep paralysis witmeenachil river chaliyar river manimala river chalakudy river muvattupuzha river kallada river achankovil river manjeswaram riverbody after death stages what happens to the body after death in a coffin what happens to the body immediately after death what happens to your body when you die in hospital what happens to the soul af2017 horror movies list upcoming horror movies trailers horror movies 2018 new horror movies 2016 horror movies 2016 list the strangers 2 death house hellraiser: judgmentdark room experiment psychology coca cola remove labels...robert the doll museum robert the doll apology letters robert the doll moving robert eugene otto robert the doll curse robert the doll wiki robert the doll experiences robert the doll hoaxarrow season 2 episode 10 arrow blast radius 3 ghosts movie arrow three ghosts full episode arrow season 2 episode 9 watch online arrow season 2 episode 9 vodlocker arrow s2 e10 arrow season 2 episode.grey alien.......lucid dream..haunted places india........1.........Dr MuraliKrishna book......homosexuality-remediesFr.Geo KappalumakkalHow To Stop Sleep Paralysis.kadamattathu kathanarInteresting facts about ghosts.Claire audienceblack eye................the autopsy of jane doe....മനുഷ്യർ ദൈവത്തിന് പറ്റിയ ഒരു കൈത്തെറ്റോ ............
 
bg
bg
bg
bg
bg